CHRIS NICOL - SJEĆANJE NA PRIJATELJA, ČLANA SAVJETA I IZVRŠNOG ODBORA APC-a

SOUTH AFRICA, 31 August 2005

U ponedjeljak 29. kolovoza 2005., mi u APC mreži izgubili smo osobu koja je bila kolega, aktivist i prijatelj.


Chris Nicol, član APC Savjeta kao i APC izvršnog odbora, preminuo je u Barceloni nakon što se više od godinu dana borio s rakom. Većinu tog vremena Chris je pobjeđivao, nastavljao raditi, putovati i povezivati se s ljudima kad god je imao vremena s obzirom na težak proces operacija i liječenja.


Chris je Australijanac koji je u Barceloni živio oko dvadeset i pet godina. Također je živio u Nikaragvi u periodu odmah poslije sandinističkog svrgavanja Somozine diktature. Chris je niz godina radio u British Councilu u Barceloni, predavao je engleski i udomaćio se u Kataloniji na mnogo načina – politički, kulturalno, društveno i kroz svoju dugogodišnju vezu s partnericom Chenchy. Chris je također bio aktivan u Pokretu solidarnosti sa Zapatistama u Barceloni – organizirao je, pronalazio sredstva, pomagao kako god je mogao. A volio je i glazbu, vino i prirodu.


Chris je bio duboko predan pravdi i humanosti. Bio je istinski aktivist koji se bacao u praktične i konkretne zadatke s energijom i humorom.


Chris je postao članom APC zajednice 1995. godine. Njegova organizacija –


Pangea, bila je članica saveza španjolskih Internet aktivističkih organizacija koje su zajedno aplicirale za članstvo u APC-u. Godine 2000., Pangea (www.pangea.org) je postala individualna članica APC-a. Chris je sudjelovao u radu Pangee od njenih prvih dana, radeći nekad kao volonter a nekad kao zaposlenik, no uvijek djelujući iz srca.


Prvi je put prisustvovao sastanku APC Savjeta 1997. godine u Južnoj Africi iako su ga tad mnogi ljudi iz APC-a već znali. Chris je bio prvoizabrani za APC Izvršni odbor na sastanku Savjeta APC-a u Urugvaju 2001. godine. U trenutku svoje smrti, imao je funkciju APC rizničara. Neumorno je radio na nedavnom sastanku Izvršnog odbora u travnju u Južnoj Africi iako se istovremeno oporavljao od iscrpljujućih tretmana.


Za sve nas u APC-u, veoma je teško izraziti koliko je Chris značio za našu mrežu. Uvijek je bio aktivan glas unutar mreže, podržavajući i ponekad kritičan.


Bio je duboko predan osnaživanju APC-a – od jednostavnog pružanja usluga članovima/cama ka preuzimanju uloge javnog zagovaranja. On je jedan od prvih u APC-u koji je pokrenuo pitanja softvera otvorenog koda, započeo koristiti GNU/Linux na svom kompjuteru, te razvio projekte za podršku organizacijama da u svakodnevnom radu počnu koristiti softver otvorenog koda.


Chris je nedavno značajno utjecao na rad APC-a i taj njegov doprinos bit će s nama još dugo. On je bio urednik i priređivač knjige "ICT politika: priručnik za početnike" (http://www.apc.org/books) koja je izdana na engleskom krajem 2003. a na španjolskom ove godine. Ova knjiga će se obnavljati on-line na wiki-ju i biti će živi i rastući spomenik Chrisova doprinosa. Također, početkom ove godine, izradio je nacrt inicijative za softver otvorenog koda unutar APC mreže. Taj nacrt je osnova za naš daljnji rad i predstavit ćemo ga APC članovima/icama krajem ove godine.


Chris je bio konstantno aktivan član APC tima i sudjelovao je u procesu oko Svjetskog samita o informatičkom društvu (WSIS) od njegovog početka 2002. godine do posljednjeg pripremnog sastanka u Ženevi u veljači 2005. koji je bio jedno od njegovih zadnjih poslovnih putovanja. Na mnoge načine, on je bio kao kompas – uvijek je ukazivao na one akcije koje su neophodne, pravedne, iako možda ne i lake – bilo da se radi o solidarnosti u vezi nepravedne raspodjele sredstava, o žestokim borbama vezanim uz intelektualno vlasništvo i besplatni softver ili o inzistiranju da se APC tim redovno sastaje čak i tijekom prezauzetih dana UN konferencija kako bi komunicirali i planirali strategije.


Chrisu je svaki trenutak bio dragocjen jer je osjećao da ni tren ne smije izgubiti – bilo da ga je proveo u pravljenju nacrta, lobiranju, na sastancima, protestiranju ili razgovoru s prijateljima i kolegama.


Chris je uvijek bio tu, kad god smo ga trebali i stalno nas je podsjećao na našu poruku i viziju – da stvorimo "svijet u kojem svi imaju lak, jednakopravan i dostupan pristup kreativnim mogućnostima ICT-a kako bi unaprijedili svoje živote i stvorili demokratičnija i ravnopravnija društva " (APC vizija).


Svi mi koji pripadamo APC zajednici želimo izraziti svoju ljubav i podršku koju osjećamo prema Chris i njegovoj obitelji i prijateljima, prema Chenchy i Chrisovoj majci i sestri u Australiji, kao i njegovim kolegama u Pangei.


APC neće zaboraviti Chrisa i sjećat će se i odavati počast Chrisu


Nicolu kroz inicijativu koja će odražavati njegovu strast i predanost stvaranju društveno ravnopravnijeg svijeta i inspiriranju drugih da se nastave boriti za taj cilj.


Uskoro ćemo vas više obavijestiti o ovoj inicijativi, ali u ovom trenutku pozivamo sve koji su poznavali ili znali za Chrisa i njegov rad da podijele svoje poruke s nama na Internet stranici koju smo kreirali kao sjećanje na njega.


Članovi/ce i zaposlenici/e Association for Progressive Communications


30. kolovoz 2005.


Thanks to ZaMirNET of Croatia for translating the announcement. It was published in their online magazine http://www.zamirzine.net

Author: —- (APCNews)
Contact: communications@apc.org
Source: APC
Date: 08/31/2005
Location: SOUTH AFRICA
Category: Announcements from APC