open
¿Cómo puede usarse internet para mejorar la vida de las personas? APC envía artículos, recursos e información sobre nuestro trabajo dos veces por mes.

e-comunitat

e-comunitat: projecte de desenvolupament cultural comunitari

Justificació

Aquest projecte de desenvolupament cultural comunitari a partir de les TIC és important perquè:

Fent servir els recursos tecnològics (ordinadors, internet, càmeres de vídeo i de fotos) de manera creativa i formativa, la comunitat que no té accés a aquests recursos els fa servir en benefici comú.

Registrarse en APC.org