e-comunitat: projecte de desenvolupament cultural comunitari

Justificació

Aquest projecte de desenvolupament cultural comunitari a partir de les TIC és important perquè:

Fent servir els recursos tecnològics (ordinadors, internet, càmeres de vídeo i de fotos) de manera creativa i formativa, la comunitat que no té accés a aquests recursos els fa servir en benefici comú.

Actuant de manera associativa podem conjuminar esforços i compartir fortaleses, així com promoure la motivació pel coneixement de la cultura local i del seu entorn.

Les activitats presencials (tallers, cursos, activitats i trobades, etc.)que es realitzen en els centres cívics es poden compartir a la xarxa, es poden veure a través d’internet i es poden potenciar en l’escenari local i global.

Podem crear una dinàmica participativa fent servir eines, com el fòrum en línia i els xats temàtics, a més de les listes de correu que incentiven la participació real i activa dels ciutadans Granollers.

Objectivs:

1.Dinamitzar, promoure i impulsar, fent servir les tecnologies de la informació i la comunicació, totes les activitats culturals, formatives i associatives de la comunitat que enforteixen la cohesió social i la participació cuitadana.

2. Desenvolupar, en les persones de la comunitat, les habilitats i capacitats per interactuar en un escenari tecnològic que dóna suport i incentiva el treballassociativ i de voluntariat

Projecte

No votes yet

Sign in to APC.org